Information om tilskud /godtgørelse.

Regler og satser for udbetaling af tilskud/godtgørelse i forbindelse med afvikling af billardturneringer for Frihedens Billardklub.

Hjemmekampe:

Der kan udbetales tilskud/godtgørelse for dokumenterede indkøb (ved boner og lignende) til anskaffelse af madvarer (brød, pålæg mv.) i forbindelse med afvikling af turnerings-billardkampe med gæster.

2-mandshold: Der kan maximalt udbetales kr. 75,00 pr. kamp.

4-mandshold: Der kan maximalt udbetales kr. 100,00 pr. kamp. 

Udekampe:

Der kan udbetales tilskud/godtgørelse til anvendelse af eget transportmiddel i forbindelse med kørsel til og fra modstandernes klublokaler. Intern kørsel i Københavnsområdet og indenfor en radius på 10 kilometer godtgøres ikke.

Der ydes godtgørelse med kr. 2,00 pr. kørt kilometer udover 20 kilometer (intern kørsel).

Billetter til offentligt befordringsmiddel (dokumenterede) vil i rimeligt omfang kunne dækkes, såfremt afstanden til modstandernes klublokaler berettiger dette (10 kilometers grænsen).

Omkostninger (transport, indkvartering og lignende) i forbindelse med afvikling af turneringer/mesterskaber mv. udenfor Sjælland/Lolland/Falster, vil blive fastsat af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde.

Omkostninger afholdt i forbindelse med afvikling af enkeltmandsturneringer refunderes ikke.

Indkøb, i forbindelse med afvikling af finalestævner i enkeltmandsturneringer og i klubbens lokaler, kan godtgøres mod dokumentation med et beløb op til kr. 500,00 - under forudsætning af, at klubben modtager beløbet fra unionen. 

Øvrigt:

Opmærksomheden henledes på, at der ikke kan udbetales refusion/godtgørelse for afholdte udgifter til medlemmer, der er i kontingentrestance.

Refusion/godtgørelse for afholdte udgifter kan kun udbetales af kassereren eller formanden.

På bestyrelsens vegne

Hugo, den 1. oktober 2010